Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime Namespace

Updated: June 30, 2010

Class Description
LocalResource Represents a local storage resource that is reserved for a hosted service.
Role Represents a role that is defined as part of a hosted service.
RoleEntryPoint Provides methods to run code when a role instance is initialized, run, and stopped.
RoleEnvironment Provides information about the configuration, endpoints, and status of running role instances.
RoleEnvironmentCertificateChange Represents a change in the certificate configuration of a role.
RoleEnvironmentChange Represents a change to the configuration of a hosted service.
RoleEnvironmentChangedEventArgs Represents the arguments for the Changed event, which occurs after a configuration change has been applied to a role instance.
RoleEnvironmentChangingEventArgs Represents the arguments for the Changing event, which occurs before a configuration change is applied to a role instance.
RoleEnvironmentConfigurationSettingChange Represents a change to the configuration of a role.
RoleEnvironmentException The exception that is thrown when an error occurs in accessing the properties and methods of the RoleEnvironment class.
RoleEnvironmentStoppingEventArgs Represents the arguments for the Stopping event, which occurs when a role instance is being stopped.
RoleEnvironmentTopologyChange Represents a change to the topology of a role.
RoleInstance Represents an instance of a role.
RoleInstanceEndpoint Represents an endpoint that is associated with a role instance.
RoleInstanceStatusCheckEventArgs Represents the arguments for the StatusCheck event, which occurs at a regular interval to indicate the status of a role instance.
SimultaneousChange Represents a simultaneous change to the configuration of a cloud service. A simultaneous change affects all role instances at the same time.
SimultaneousChangedEventArgs Represents the arguments for the SimultaneousChanged event, which occurs after a simultaneous configuration change has been applied to a role. A simultaneous configuration change affects all role instances at the same time.
SimultaneousChangingEventArgs Represents the arguments for the SimultaneousChanging event, which occurs before a configuration change is applied to all role instances.
SimultaneousTopologyChange Represents a simultaneous change to the topology of a role. A simultaneous change affects all role instances at the same time.
WindowsAzureHostingPermission Represents access to the Windows Azure runtime environment.
WindowsAzureHostingPermissionAttribute  

Enumeration Description
RoleInstanceStatus Indicates the status of a role instance.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft