WriteLine Yöntem (Double)
Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

TextWriter.WriteLine Yöntem (Double)

 

Bir satır Sonlandırıcı tarafından metin dizesi veya akış 8 bayt kayan nokta değeri ve ardından metin gösterimi yazar.

Ad Alanı:   System.IO
Derleme:  mscorlib (mscorlib.dll içinde)

public virtual void WriteLine(
	double value
)

Parametreler

value

Yazılacak 8 bayt kayan nokta değeri.

Exception Condition
ObjectDisposedException

TextWriter Kapalı.

IOException

Bir G/Ç hatası oluşur.

FormatProvider Özelliği, aksi durumda null, kültüre özgü biçimlendirmeyi belirtir.Genel I/O görevlerinin bir listesi için bkz: Genel g/Ç görevleri.

Satır Sonlandırıcı tarafından tanımlanan CoreNewLine alan.

Universal Windows Platform
Þu saatten beri kullanýlabilir: 4.5
.NET Framework
Þu saatten beri kullanýlabilir: 1.1
Portable Class Library
Destekleyen: portable .NET platforms
Silverlight
Þu saatten beri kullanýlabilir: 2.0
Windows Phone Silverlight
Þu saatten beri kullanýlabilir: 7.0
Windows Phone
Þu saatten beri kullanýlabilir: 8.1
Başa dön
Show:
© 2016 Microsoft