MSDN Library
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MessageReceiver.AbandonAsync Method (Guid, IDictionary<String, Object>)

 

Asynchronously discards the message and relinquishes the message lock ownership.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task AbandonAsync(
	Guid lockToken,
	IDictionary<string, object> propertiesToModify
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid

The lock token.

propertiesToModify
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, Object>

The properties to modify.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task

The asynchronous operation.

Return to top
Show:
© 2016 Microsoft