Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MessageReceiver.ReceiveAsync Method

Asynchronously receives a message from the current queue or topic.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<BrokeredMessage> ReceiveAsync()

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<BrokeredMessage>
The asynchronous operation.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft