Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

StreamWriter.Write Yöntem (Char[], Int32, Int32)

 

Bir subarray karakter akışına yazar.

Ad Alanı:   System.IO
Derleme:  mscorlib (mscorlib.dll içinde)

public override void Write(
	char[] buffer,
	int index,
	int count
)

Parametreler

buffer

Yazılacak veriler içeren bir karakter dizisi.

index

Veri okuma başlayacağı arabellekteki karakterin konumu.

count

Yazılacak karakter maksimum sayısı.

Exception Condition
ArgumentNullException

bufferis null.

ArgumentException

Arabellek uzunluğu eksi index olan küçüktür count.

ArgumentOutOfRangeException

indexveya count negatif.

IOException

Bir g/ç hatası meydana gelir.

ObjectDisposedException

AutoFlushTRUE ise veya StreamWriter arabellek tam ve geçerli yazıcı kapalı.

NotSupportedException

AutoFlushTRUE ise veya StreamWriter arabelleği dolduğunda ve olduğundan temel sabit boyutlu akış içeriği arabellek yazılamıyor StreamWriter sonunda olup akış.

Bu yöntem geçersiz kılmaları TextWriter.Write.

Karakterleri okuyabilir buffer başlangıç index ve üzerinden devam index + (count - 1).Temel alınan akışa erken sonuna sürece tüm karakterler için temel alınan akışa yazılır. Flushvarsa otomatik olarak çağrılır AutoFlush olan true.

Genel I/O görevlerinin bir listesi için bkz: Genel g/Ç görevleri.

Bu örnek sekiz karakter 13 öğesi dizisinden dizisinin üçüncü öğe başlayan bir dosyaya yazar.

using System;
using System.IO;

public class SWBuff 
{
  public static void Main(String[] args)
  {
    FileStream sb = new FileStream("MyFile.txt", FileMode.OpenOrCreate);
    char[] b = {'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m'};
    StreamWriter sw = new StreamWriter(sb);
    sw.Write(b, 3, 8);
    sw.Close();
  }
}

Universal Windows Platform
Þu saatten beri kullanýlabilir: 4.5
.NET Framework
Þu saatten beri kullanýlabilir: 1.1
Portable Class Library
Destekleyen: portable .NET platforms
Silverlight
Þu saatten beri kullanýlabilir: 2.0
Windows Phone Silverlight
Þu saatten beri kullanýlabilir: 7.0
Windows Phone
Þu saatten beri kullanýlabilir: 8.1
Başa dön
Show: