Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

Nasıl yapılır: TextBox'a filigran ekleme

 

Yayımlanan: Haziran 2016

Aşağıdaki örnek ın kullanılabilirliğine yardımcı olma gösterilmiştir bir TextBox açıklayıcı arka plan görüntüsünü içinde görüntüleyerek TextBox metin kullanıcı girdi kadar bu noktada görüntü kaldırılır. Ayrıca, kullanıcı girişi kaldırırsa arka plan resmini yeniden geri yüklenir. Aşağıdaki resme bakın.

Arka plan resmi olan TextBox
System_CAPS_noteNot

Arka plan resmi kullanmanın bu örnekte kullanılan neden Text özelliği TextBox, arka plan görüntüsü veri bağlama ile etkilemeyeceğini değil.

Örnek

<Page
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 x:Class="SDKSample.TextBoxBackgroundExample"
 >

 <StackPanel>
  <TextBox Name="myTextBox" TextChanged="OnTextBoxTextChanged" Width="200">
   <TextBox.Background>
    <ImageBrush ImageSource="TextBoxBackground.gif" AlignmentX="Left" Stretch="None" />
   </TextBox.Background>
  </TextBox>
 </StackPanel>
</Page>
using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;

namespace SDKSample
{
  public partial class TextBoxBackgroundExample : Page
  {

    void OnTextBoxTextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
    {

      if (myTextBox.Text == "")
      {
        // Create an ImageBrush.
        ImageBrush textImageBrush = new ImageBrush();
        textImageBrush.ImageSource =
          new BitmapImage(
            new Uri(@"TextBoxBackground.gif", UriKind.Relative)
          );
        textImageBrush.AlignmentX = AlignmentX.Left;
        textImageBrush.Stretch = Stretch.None;
        // Use the brush to paint the button's background.
        myTextBox.Background = textImageBrush;

      }
      else
      {

        myTextBox.Background = null;
      }

    }

  }

}
Show: