Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
Bu makale makine tarafından çevrilmiştir. Orijinal metni görmek için imlecinizi makaledeki cümlelerin üzerine getirin. Daha Fazla Bilgi.
Çeviri
Original

Nasıl yapılır: TextBox'a Filigran Ekleme

Aşağıdaki örnek, kullanıcı, resmin kaldırıldığı noktadaki metni girdi verinceğe kadar TextBox içerisinde açıklayıcı arka plan resmini görüntüleyerek TextBox'ın kullanılabilirliğine nasıl yardımcı olunacağını gösterir. Ayrıca, kullanıcı, girdilerini kaldırırsa arka plan resmi yeniden yüklenir. Aşağıdaki gösterime bakınız.

A TextBox with a background image
Not Not

Bu örnekte arka plan resmi kullanmanın nedeni TextBox'ın Text özelliğinin basitce değiştirilmesi değil, arka plan resminin veri bağlamayla karışmamasıdır.


<Page
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 x:Class="SDKSample.TextBoxBackgroundExample"
 >

 <StackPanel>
  <TextBox Name="myTextBox" TextChanged="OnTextBoxTextChanged" Width="200">
   <TextBox.Background>
    <ImageBrush ImageSource="TextBoxBackground.gif" AlignmentX="Left" Stretch="None" />
   </TextBox.Background>
  </TextBox>
 </StackPanel>
</Page>
Namespace SDKSample
  Partial Public Class TextBoxBackgroundExample
    Inherits Page

    Private Sub OnTextBoxTextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As TextChangedEventArgs)

      If myTextBox.Text = "" Then

        ' Create an ImageBrush.
        Dim textImageBrush As New ImageBrush()

        textImageBrush.ImageSource =
          New BitmapImage(New Uri("TextBoxBackground.gif", UriKind.Relative))
        textImageBrush.AlignmentX = AlignmentX.Left
        textImageBrush.Stretch = Stretch.None

        ' Use the brush to paint the button's background.
        myTextBox.Background = textImageBrush

      Else

        myTextBox.Background = Nothing
      End If

    End Sub

  End Class

End Namespaceusing System;
using System.Windows;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;

namespace SDKSample
{
  public partial class TextBoxBackgroundExample : Page
  {

    void OnTextBoxTextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
    {

      if (myTextBox.Text == "")
      {
        // Create an ImageBrush.
        ImageBrush textImageBrush = new ImageBrush();
        textImageBrush.ImageSource =
          new BitmapImage(
            new Uri(@"TextBoxBackground.gif", UriKind.Relative)
          );
        textImageBrush.AlignmentX = AlignmentX.Left;
        textImageBrush.Stretch = Stretch.None;
        // Use the brush to paint the button's background.
        myTextBox.Background = textImageBrush;

      }
      else
      {

        myTextBox.Background = null;
      }

    }

  }

}


Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft