Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

BasicHttpContextBindingElement Oluşturucusu ()

 

Yeni bir örneğini başlatır BasicHttpContextBindingElement sınıfı.

Ad alanı:   System.ServiceModel.Configuration
Derleme:  System.ServiceModel (System.ServiceModel.dll içinde)

public BasicHttpContextBindingElement()

.NET Framework
3.5 sonrasında kullanılabilir
Başa dön
Show: