Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

UInt32.IConvertible.ToInt16 Yöntemi (IFormatProvider)

 

Bu API,ürün altyapısını destekler ve API’nın doğrudan kodunuzdan çalıştırılması amaçlanmaz.

Bu üye açıklaması için bkz: IConvertible.ToInt16.

Ad alanı:   System
Derleme:  mscorlib (mscorlib.dll içinde)

short IConvertible.ToInt16(
	IFormatProvider provider
)

Parametreler

provider
Type: System.IFormatProvider

Bu parametre yoksayılır.

Dönüş Değeri

Type: System.Int16

Dönüştürülen geçerli örneğin değeri için bir Int16.

Bu üye açık arabirim üyesi uygulamasıdır. Kullanılabilmesi için yalnızca UInt32 örneği bir IConvertible arabirimi. Önerilen alternatif çağırmaktır Convert.ToInt16(UInt32) yöntemi.

Evrensel Windows Platformu
10 sonrasında kullanılabilir
.NET Framework
1.1 sonrasında kullanılabilir
Silverlight
2.0 sonrasında kullanılabilir
Windows Phone Silverlight
7.0 sonrasında kullanılabilir
Başa dön
Show: