Count(TSource) Yöntem (IEnumerable(TSource))
Bu makale makine tarafından çevrilmiştir. Orijinal metni görmek için imlecinizi makaledeki cümlelerin üzerine getirin. Daha Fazla Bilgi.
Çeviri
Original

Enumerable.Count<TSource> Yöntem (IEnumerable<TSource>)

 

Bir dizideki öğelerin sayısını döndürür.

Ad Alanı:   System.Linq
Derleme:  System.Core (System.Core.dll içinde)

public static int Count<TSource>(
	this IEnumerable<TSource> source
)

Parametreler

source

Sayılacak öğeleri içeren bir dizi.

Dönüş Değeri

Type: System.Int32

Giriş dizisindeki öğeleri sayısı.

Tür Parametreleri

TSource

Öğeleri türü source.

Exception Condition
ArgumentNullException

source, null değerindedir.

OverflowException

Öğe sayısı source daha büyük olan MaxValue.

Türü source uygulayan ICollection<T>, bu uygulama öğelerinin sayısını elde etmek için kullanılır.Aksi takdirde, bu yöntem sayısı belirler.

Kullanım LongCount<TSource> bekler ve sonuç daha büyük olacak şekilde izin vermek istiyorsanız, yöntem MaxValue.

İçinde Visual Basic sorgu ifade sözdizimi, bir Aggregate Into Count() yan tümcesi çevirir çağrıya Count.

Aşağıdaki kod örneğinde nasıl kullanılacağını gösterir Count<TSource>(IEnumerable<TSource>) bir dizideki öğeleri saymak için.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

try
{
  int numberOfFruits = fruits.Count();
  Console.WriteLine(
    "There are {0} fruits in the collection.",
    numberOfFruits);

}
catch (OverflowException)
{
  Console.WriteLine("The count is too large to store as an Int32.");
  Console.WriteLine("Try using the LongCount() method instead.");
}

// This code produces the following output:
//
// There are 6 fruits in the collection. 

Universal Windows Platform
Þu saatten beri kullanýlabilir: 4.5
.NET Framework
Þu saatten beri kullanýlabilir: 3.5
Portable Class Library
Destekleyen: portable .NET platforms
Silverlight
Þu saatten beri kullanýlabilir: 2.0
Windows Phone Silverlight
Þu saatten beri kullanýlabilir: 7.0
Windows Phone
Þu saatten beri kullanýlabilir: 8.1
Başa dön
Show:
© 2015 Microsoft