SATıŞ: 1-800-867-1389
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet
Expand Minimize
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

CloudBlobContainer.AcquireLease Method (Nullable<TimeSpan>, String, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext)

 

Acquires a lease on this container.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

[DoesServiceRequestAttribute]
public string AcquireLease(
	Nullable<TimeSpan> leaseTime,
	string proposedLeaseId,
	AccessCondition accessCondition = null,
	BlobRequestOptions options = null,
	OperationContext operationContext = null
)

Parameters

leaseTime
Type: System.Nullable<TimeSpan>

A TimeSpan representing the span of time for which to acquire the lease, which will be rounded down to seconds. If null, an infinite lease will be acquired. If not null, this must be greater than zero.

proposedLeaseId
Type: System.String

A string representing the proposed lease ID for the new lease, or null if no lease ID is proposed.

accessCondition
Type: Microsoft.WindowsAzure.Storage.AccessCondition

An AccessCondition object that represents the condition that must be met in order for the request to proceed. If null, no condition is used.

options
Type: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob.BlobRequestOptions

A BlobRequestOptions object that specifies additional options for the request. If null, default options are applied to the request.

operationContext
Type: Microsoft.WindowsAzure.Storage.OperationContext

An OperationContext object that represents the context for the current operation.

Return Value

Type: System.String

The ID of the acquired lease.

Return to top
Bunu faydalı buldunuz mu?
(1500 karakter kaldı)
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz
Show:
© 2015 Microsoft