SATıŞ: 1-800-867-1389
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

TopicClient.SendBatchAsync Method (IEnumerable<BrokeredMessage>)

 

Asynchronously sends a set of brokered messages (for batch processing).

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task SendBatchAsync(
	IEnumerable<BrokeredMessage> messages
)

Parameters

messages
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>

The messages to send.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task

The asynchronous result of the operation.

Return to top
Bunu faydalı buldunuz mu?
(1500 karakter kaldı)
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz
Show:
© 2015 Microsoft