SATıŞ: 1-800-867-1389
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet
Expand Minimize
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

SubscriptionClient.BeginComplete Method (Guid, AsyncCallback, Object)

 

Begins an asynchronous operation to complete processing of a message.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginComplete(
	Guid lockToken,
	AsyncCallback callback,
	object state
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid

The lock token bound to the locked message instance.

callback
Type: System.AsyncCallback

An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.

state
Type: System.Object

A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult that references the asynchronous operation to complete processing of a message.

Exception Condition
TimeoutException

Thrown if the operation exceeded the timeout value set b y T:Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingFactorySettings.OperationTimeout.

OperationCanceledException

Thrown if the client entity has been closed or aborted.

MessageLockLostException

Thrown if the message represented by lockToken has lost the message lock.

Return to top
Bunu faydalı buldunuz mu?
(1500 karakter kaldı)
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz
Show:
© 2015 Microsoft