SATıŞ: 1-800-867-1389
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

EventHubConsumerGroup.RegisterProcessor<T> Method (Lease, ICheckpointManager)

Registers an implementation of IEventProcessor in order to start consuming events from Event Hubs for the specified PartitionId starting from Offset. Use this overload to create an event processor that checkpoints the message offset using a custom implementation of ICheckpointManager.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void RegisterProcessor<T>(
	Lease lease,
	ICheckpointManager checkpointManager
)
where T : IEventProcessor

Type Parameters

T

Implementation of IEventProcessor.

Parameters

lease
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.Lease
Partition information.
checkpointManager
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.ICheckpointManager
Checkpoints the offset for the specified partition when CheckpointAsync is called.

To create IEventProcessor objects with more advanced options, implement an IEventProcessorFactory class that enables you to control how event processors are created.

Bunu faydalı buldunuz mu?
(1500 karakter kaldı)
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft