Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

Nasıl yapılır: yansıma oluşturma

 

Yayýmlanma: Haziran 2016

Bu örnek nasıl kullanılacağını gösterir bir VisualBrush yansıma oluşturmak için. Çünkü bir VisualBrush varolan görseli görüntüleyebilir, yansıma ve büyütme gibi ilginç görsel efektler üretmek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Örnek

Aşağıdaki örnek bir VisualBrush yansımasını oluşturmak için bir Border çeşitli öğeleri içerir. Bu örneğin oluşturduğu çıktı aşağıda gösterilmiştir.

Yansıtılan Visual nesnesi

Yansıtılan Visual nesnesi

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Effects;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.IO;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Windows.Shapes;
namespace SDKSample
{
  public partial class ReflectionExample : Page
  {
    public ReflectionExample()
    {
      // Create a name scope for the page.
      NameScope.SetNameScope(this, new NameScope());

      this.Background = Brushes.Black;
      StackPanel myStackPanel = new StackPanel();
      myStackPanel.Margin = new Thickness(50);

      Border myReflectedBorder = new Border();
      this.RegisterName("ReflectedVisual", myReflectedBorder);

      // Create a gradient background for the border.
      GradientStop firstStop = new GradientStop();
      firstStop.Offset = 0.0;
      Color firstStopColor = new Color();
      firstStopColor.R = 204;
      firstStopColor.G = 204;
      firstStopColor.B = 255;
      firstStopColor.A = 255;
      firstStop.Color = firstStopColor;
      GradientStop secondStop = new GradientStop();
      secondStop.Offset = 1.0;
      secondStop.Color = Colors.White;

      GradientStopCollection myGradientStopCollection = new GradientStopCollection();
      myGradientStopCollection.Add(firstStop);
      myGradientStopCollection.Add(secondStop);

      LinearGradientBrush myLinearGradientBrush = new LinearGradientBrush();
      myLinearGradientBrush.StartPoint = new Point(0, 0.5);
      myLinearGradientBrush.EndPoint = new Point(1, 0.5);
      myLinearGradientBrush.GradientStops = myGradientStopCollection;

      myReflectedBorder.Background = myLinearGradientBrush;

      // Add contents to the border.
      StackPanel borderStackPanel = new StackPanel();
      borderStackPanel.Orientation = Orientation.Horizontal;
      borderStackPanel.Margin = new Thickness(10);

      TextBlock myTextBlock = new TextBlock();
      myTextBlock.TextWrapping = TextWrapping.Wrap;
      myTextBlock.Width = 200;
      myTextBlock.Text = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit." +
                " Suspendisse vel ante. Donec luctus tortor sit amet est." +
                " Nullam pulvinar odio et wisi." +
                " Pellentesque quis magna. Sed pellentesque." +
                " Nulla euismod." +
                "Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.";

      borderStackPanel.Children.Add(myTextBlock);

      StackPanel ellipseStackPanel = new StackPanel();

      Ellipse ellipse1 = new Ellipse();
      ellipse1.Margin = new Thickness(10);
      ellipse1.Height = 50;
      ellipse1.Width = 50;
      ellipse1.Fill = Brushes.Black;
      ellipseStackPanel.Children.Add(ellipse1);
      Ellipse ellipse2 = new Ellipse();
      ellipse2.Margin = new Thickness(10);
      ellipse2.Height = 50;
      ellipse2.Width = 50;
      ellipse2.Fill = Brushes.Black;
      ellipseStackPanel.Children.Add(ellipse2);
      Ellipse ellipse3 = new Ellipse();
      ellipse3.Margin = new Thickness(10);
      ellipse3.Height = 50;
      ellipse3.Width = 50;
      ellipse3.Fill = Brushes.Black;
      ellipseStackPanel.Children.Add(ellipse3);
      borderStackPanel.Children.Add(ellipseStackPanel);

      myReflectedBorder.Child = borderStackPanel;

      // Create divider rectangle
      Rectangle dividerRectangle = new Rectangle();
      dividerRectangle.Height = 1;
      dividerRectangle.Fill = Brushes.Gray;
      dividerRectangle.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Stretch;

      // Create the object to contain the reflection.
      Rectangle reflectionRectangle = new Rectangle();

      // Bind the height of the rectangle to the border height.
      Binding heightBinding = new Binding();
      heightBinding.ElementName = "ReflectedVisual";
      heightBinding.Path = new PropertyPath(Rectangle.HeightProperty);
      BindingOperations.SetBinding(reflectionRectangle, Rectangle.HeightProperty, heightBinding);

      // Bind the width of the rectangle to the border width.
      Binding widthBinding = new Binding();
      widthBinding.ElementName = "ReflectedVisual";
      widthBinding.Path = new PropertyPath(Rectangle.WidthProperty);
      BindingOperations.SetBinding(reflectionRectangle, Rectangle.WidthProperty, widthBinding);

      // Creates the reflection.
      VisualBrush myVisualBrush = new VisualBrush();
      myVisualBrush.Opacity = 0.75;
      myVisualBrush.Stretch = Stretch.None;
      Binding reflectionBinding = new Binding();
      reflectionBinding.ElementName = "ReflectedVisual";
      BindingOperations.SetBinding(myVisualBrush, VisualBrush.VisualProperty, reflectionBinding);

      ScaleTransform myScaleTransform = new ScaleTransform();
      myScaleTransform.ScaleX = 1;
      myScaleTransform.ScaleY = -1;
      TranslateTransform myTranslateTransform = new TranslateTransform();
      myTranslateTransform.Y = 1;

      TransformGroup myTransformGroup = new TransformGroup();
      myTransformGroup.Children.Add(myScaleTransform);
      myTransformGroup.Children.Add(myTranslateTransform);

      myVisualBrush.RelativeTransform = myTransformGroup;

      reflectionRectangle.Fill = myVisualBrush;

      // Create a gradient background for the border.
      GradientStop firstStop2 = new GradientStop();
      firstStop2.Offset = 0.0;
      Color c1 = new Color();
      c1.R = 0;
      c1.G = 0;
      c1.B = 0;
      c1.A = 255;
      firstStop2.Color = c1;
      GradientStop secondStop2 = new GradientStop();
      secondStop2.Offset = 0.5;
      Color c2 = new Color();
      c2.R = 0;
      c2.G = 0;
      c2.B = 0;
      c2.A = 51;
      firstStop2.Color = c2;
      GradientStop thirdStop = new GradientStop();
      thirdStop.Offset = 0.75;
      Color c3 = new Color();
      c3.R = 0;
      c3.G = 0;
      c3.B = 0;
      c3.A = 0;
      thirdStop.Color = c3;

      GradientStopCollection myGradientStopCollection2 = new GradientStopCollection();
      myGradientStopCollection2.Add(firstStop2);
      myGradientStopCollection2.Add(secondStop2);
      myGradientStopCollection2.Add(thirdStop);

      LinearGradientBrush myLinearGradientBrush2 = new LinearGradientBrush();
      myLinearGradientBrush2.StartPoint = new Point(0.5, 0);
      myLinearGradientBrush2.EndPoint = new Point(0.5, 1);
      myLinearGradientBrush2.GradientStops = myGradientStopCollection2;

      reflectionRectangle.OpacityMask = myLinearGradientBrush2;

      BlurBitmapEffect myBlurBitmapEffect = new BlurBitmapEffect();
      myBlurBitmapEffect.Radius = 1.5;

      reflectionRectangle.BitmapEffect = myBlurBitmapEffect;

      myStackPanel.Children.Add(myReflectedBorder);
      myStackPanel.Children.Add(dividerRectangle);
      myStackPanel.Children.Add(reflectionRectangle);
      this.Content = myStackPanel;

    }
    /*
  <Rectangle 
   Height="{Binding Path=ActualHeight, ElementName=ReflectedVisual}" 
   Width="{Binding Path=ActualWidth, ElementName=ReflectedVisual}">

   <Rectangle.OpacityMask>
    <LinearGradientBrush StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
     <GradientStop Color="#FF000000" Offset="0.0" />
     <GradientStop Color="#33000000" Offset="0.5" />
     <GradientStop Color="#00000000" Offset="0.75" />
    </LinearGradientBrush>
   </Rectangle.OpacityMask>

   <Rectangle.BitmapEffect>
    <BlurBitmapEffect Radius="1.5" />
   </Rectangle.BitmapEffect>

  </Rectangle>
 </StackPanel>
</Page>

*/

  }
}
<Page 
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
 Background="Black">


 <StackPanel Margin="50">

  <!-- The object to reflect. -->
  <Border Name="ReflectedVisual" Width="400">
   <Border.Background>
    <LinearGradientBrush StartPoint="0,0.5" EndPoint="1,0.5">
     <GradientStop Offset="0.0" Color="#CCCCFF" />
     <GradientStop Offset="1.0" Color="White" />
    </LinearGradientBrush>
   </Border.Background>
   <StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="10">    
    <TextBlock TextWrapping="Wrap" Width="200" Margin="10">
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
     Suspendisse vel ante. Donec luctus tortor sit amet est.
     Nullam pulvinar odio et wisi.
     Pellentesque quis magna. Sed pellentesque.
     Nulla euismod.
     Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
    </TextBlock>
    <StackPanel>
     <Ellipse Margin="10" Height="50" Width="50" Fill="Black" />
     <Ellipse Margin="10" Height="50" Width="50" Fill="Black" />
     <Ellipse Margin="10" Height="50" Width="50" Fill="Black" />
    </StackPanel>
   </StackPanel>
  </Border>

  <Rectangle Height="1" Fill="Gray" HorizontalAlignment="Stretch" />

  <!-- The object to contain the reflection.-->
  <Rectangle 
   Height="{Binding Path=ActualHeight, ElementName=ReflectedVisual}" 
   Width="{Binding Path=ActualWidth, ElementName=ReflectedVisual}">
   <Rectangle.Fill>

    <!-- Creates the reflection. -->
    <VisualBrush 
     Opacity="0.75" Stretch="None"
     Visual="{Binding ElementName=ReflectedVisual}">
     <VisualBrush.RelativeTransform>

      <!-- Flip the reflection. -->
      <TransformGroup>
       <ScaleTransform ScaleX="1" ScaleY="-1" />
       <TranslateTransform Y="1" />
      </TransformGroup>
     </VisualBrush.RelativeTransform>
    </VisualBrush>
   </Rectangle.Fill>

   <Rectangle.OpacityMask>
    <LinearGradientBrush StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
     <GradientStop Color="#FF000000" Offset="0.0" />
     <GradientStop Color="#33000000" Offset="0.5" />
     <GradientStop Color="#00000000" Offset="0.75" />
    </LinearGradientBrush>
   </Rectangle.OpacityMask>

   <Rectangle.BitmapEffect>
    <BlurBitmapEffect Radius="1.5" />
   </Rectangle.BitmapEffect>

  </Rectangle>
 </StackPanel>
</Page>

Ekran bölümlerinin nasıl ve yansımaların nasıl oluşturulduğunu gösteren örnekleri içeren tam örnek için bkz: VisualBrush örneği.

Show: