Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

StreamWriter.Dispose Yöntem (Boolean)

 

Tarafından kullanılan yönetilmeyen kaynakları serbest StreamWriter ve isteğe bağlı olarak yönetilen kaynakları serbest bırakır.

Ad Alanı:   System.IO
Derleme:  mscorlib (mscorlib.dll içinde)

protected override void Dispose(
	bool disposing
)

Parametreler

disposing
Type: System.Boolean

true Yönetilen ve yönetilmeyen kaynakları serbest bırakmak için; false Yalnızca yönetilmeyen kaynakları serbest bırakmak için.

Exception Condition
EncoderFallbackException

Geçerli kodlama Unicode yedek çifti yarısı görüntüleme desteklemez.

Zaman disposing parametresi true, bu yöntem, yönetilen nesneler tarafından tutulan tüm kaynakları serbest bırakır Bu StreamWriter başvuruları. Bu yöntemi çağırır Dispose başvurulan her nesnenin yöntemi.

Devralanlara Notlar:

Dispose başka nesneler tarafından birden çok kez çağrılabilir. Geçersiz kılarken Dispose, dikkat daha önce bir çağrısında atılan nesnelere başvuruda için Dispose.

Bu yöntem temel sınıfın dispose yöntemini çağırır TextWriter.Dispose.

Universal Windows Platform
Þu saatten beri kullanýlabilir: 8
.NET Framework
Þu saatten beri kullanýlabilir: 1.1
Portable Class Library
Destekleyen: portable .NET platforms
Silverlight
Þu saatten beri kullanýlabilir: 2.0
Windows Phone Silverlight
Þu saatten beri kullanýlabilir: 7.0
Windows Phone
Þu saatten beri kullanýlabilir: 8.1
Başa dön
Show: