Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

TextWriter.WriteLine Yöntemi (Single)

 

4-bayt kayan nokta değeri metin dizesi veya akışı için bir satır Sonlandırıcı tarafından ardından metin gösterimini yazar.

Ad alanı:   System.IO
Derleme:  mscorlib (mscorlib.dll içinde)

public virtual void WriteLine(
	float value
)

Parametreler

value
Type: System.Single

Yazılacak 4-bayt kayan nokta değeri.

Exception Condition
ObjectDisposedException

TextWriter Kapalı.

IOException

G/ç hatası oluşur.

FormatProvider Özelliği, aksi durumda null, kültüre özgü biçimlendirme belirtir. Ortak g/ç görevleri listesi için bkz: Ortak g-O görevler.

Satır Sonlandırıcı tarafından tanımlanan CoreNewLine alan.

Evrensel Windows Platformu
8 sonrasında kullanılabilir
.NET Framework
1.1 sonrasında kullanılabilir
Taşınabilir Sınıf Kitaplığı
Destekleyen: taşınabilir .NET platformları
Silverlight
2.0 sonrasında kullanılabilir
Windows Phone Silverlight
7.0 sonrasında kullanılabilir
Windows Phone
8.1 sonrasında kullanılabilir
Başa dön
Show: