Write Yöntem (UInt32)
Bu makale makine tarafından çevrilmiştir. Orijinal metni görmek için imlecinizi makaledeki cümlelerin üzerine getirin. Daha Fazla Bilgi.
Çeviri
Original

TextWriter.Write Yöntem (UInt32)

 

Bir 4 bayt işaretsiz tamsayı metin gösterimi metin dizesi veya akışına yazar.

Ad Alanı:   System.IO
Derleme:  mscorlib (mscorlib.dll içinde)

[CLSCompliantAttribute(false)]
public virtual void Write(
	uint value
)

Parametreler

value

Yazılacak 4 bayt işaretsiz tamsayı.

Exception Condition
ObjectDisposedException

TextWriter Kapalı.

IOException

Bir G/Ç hatası oluşur.

Belirtilen değer metin gösterimi çağırarak üretilen UInt32.ToString yöntemi. TextWriter.FormatProvider Özelliği, aksi durumda null, kültüre özgü biçimlendirmeyi belirtir.

Genel I/O görevlerinin bir listesi için bkz: Genel g/Ç görevleri.

Universal Windows Platform
Þu saatten beri kullanýlabilir: 4.5
.NET Framework
Þu saatten beri kullanýlabilir: 1.1
Portable Class Library
Destekleyen: portable .NET platforms
Silverlight
Þu saatten beri kullanýlabilir: 2.0
Windows Phone Silverlight
Þu saatten beri kullanýlabilir: 7.0
Windows Phone
Þu saatten beri kullanýlabilir: 8.1
Başa dön
Show:
© 2015 Microsoft