Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
Bu makale makine tarafından çevrilmiştir. Orijinal metni görmek için imlecinizi makaledeki cümlelerin üzerine getirin. Daha Fazla Bilgi.
Çeviri
Original

Çok Boyutlu Diziler (C# Programlama Kılavuzu)

Diziler, birden fazla boyut olabilir. Örneğin, aşağıdaki bildiriyi, dört satır ve iki sütun iki boyutlu bir dizi oluşturur.

int[,] array = new int[4, 2];

Aşağıdaki tanımlama boyutları 4,2 ve 3 olan üç boyutlu bir dizi oluşturur.

int[, ,] array1 = new int[4, 2, 3];

Diziyi aşağıdaki örnekte gösterilen tanımlamada olduğu gibi başlatabilirsiniz.

// Two-dimensional array. 
int[,] array2D = new int[,] { { 1, 2 }, { 3, 4 }, { 5, 6 }, { 7, 8 } };
// The same array with dimensions specified. 
int[,] array2Da = new int[4, 2] { { 1, 2 }, { 3, 4 }, { 5, 6 }, { 7, 8 } };
// A similar array with string elements. 
string[,] array2Db = new string[3, 2] { { "one", "two" }, { "three", "four" },
                    { "five", "six" } };

// Three-dimensional array. 
int[, ,] array3D = new int[,,] { { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } }, 
                 { { 7, 8, 9 }, { 10, 11, 12 } } };
// The same array with dimensions specified. 
int[, ,] array3Da = new int[2, 2, 3] { { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } }, 
                    { { 7, 8, 9 }, { 10, 11, 12 } } };

// Accessing array elements.
System.Console.WriteLine(array2D[0, 0]);
System.Console.WriteLine(array2D[0, 1]);
System.Console.WriteLine(array2D[1, 0]);
System.Console.WriteLine(array2D[1, 1]);
System.Console.WriteLine(array2D[3, 0]);
System.Console.WriteLine(array2Db[1, 0]);
System.Console.WriteLine(array3Da[1, 0, 1]);
System.Console.WriteLine(array3D[1, 1, 2]);

// Getting the total count of elements or the length of a given dimension. 
var allLength = array3D.Length;
var total = 1;
for (int i = 0; i < array3D.Rank; i++) {
  total *= array3D.GetLength(i);
}
System.Console.WriteLine("{0} equals {1}", allLength, total);

// Output: 
// 1 
// 2 
// 3 
// 4 
// 7 
// three 
// 8 
// 12 
// 12 equals 12

Aynı zamanda diziyi derecesini belirtmeden de başlatabilirsiniz.

int[,] array4 = { { 1, 2 }, { 3, 4 }, { 5, 6 }, { 7, 8 } };

Diziyi başlatmadan bir dizi değişkeni bildirmek istiyorsanız, diziyi değişkene atamak için new işaretçisini kullanmalısınız.
new operatörünün kullanımı aşağıdaki örnekte gösterilmiştir.

int[,] array5;
array5 = new int[,] { { 1, 2 }, { 3, 4 }, { 5, 6 }, { 7, 8 } };  // OK 
//array5 = {{1,2}, {3,4}, {5,6}, {7,8}};  // Error

Aşağıdaki örnek, belirli bir dizi öğesine bir değer atar.

array5[2, 1] = 25;

Benzer şekilde, aşağıdaki örnek belirli dizi öğesinin değerini alır ve değişkenine atar elementValue.

int elementValue = array5[2, 1];

Aşağıdaki kod örneği, dizi öğelerinin (haricinde, pürüzlü Diziler) varsayılan değerlere sıfırlar.

int[,] array6 = new int[10, 10];

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft