Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

String.LastIndexOf Yöntemi (Char)

 

Bu örneği içinde belirtilen bir Unicode karakter son geçtiği sıfır tabanlı dizin konumunu rapor eder.

Ad alanı:   System
Derleme:  mscorlib (mscorlib.dll içinde)

public int LastIndexOf(
	char value
)

Parametreler

value
Type: System.Char

Aranacak Unicode karakteri.

Dönüş Değeri

Type: System.Int32

Sıfır tabanlı dizin konumu value Bu karakter bulunursa veya değilse -1.

Dizin numaralandırması sıfırdan başlar. Diğer bir deyişle, dizedeki ilk karakter sıfır dizininde ise son konumunda Length - 1.

Bu yöntem arama bu örneğinin son karakter konumunda başlar ve ya da kadar başına doğru geriye doğru ilerler value bulunamadı veya incelenmesi ilk karakterin konumu. Arama büyük/küçük harf duyarlıdır.

Bu yöntem, yalnızca kendi Unicode skalar değerleri aynıysa, bir karakterin başka bir karaktere eşit kabul edildiği bir sıra (kültür duyarlı olmayan) araması gerçekleştirir. Kültüre duyarlı bir arama gerçekleştirmek için kullanmak CompareInfo.LastIndexOf yöntemi, burada bir önceden oluşturulmuş gibi karakter bağ "Æ" (U + 00 C 6) temsil eden Unicode skalar değeri olarak kabul karakterin bileşenlerinin doğru sırada "AE" gibi herhangi bir örneğine eşdeğer (U + 0041, U + 0045) kültüre bağlı olarak.

Aşağıdaki örnekte tanımlayan bir ExtractFilename kullanan yöntem LastIndexOf(Char) bir dize içinde son dizin ayırıcı karakteri bulmak için ve dosya adı dizenin ayıklamak için yöntemi. Dosya varsa yöntem yol olmadan dosya adını döndürür.

using System;
using System.IO;

public class TestLastIndexOf
{
  public static void Main()
  {
   string filename;

   filename = ExtractFilename(@"C:\temp\");
   Console.WriteLine("{0}", String.IsNullOrEmpty(filename) ? "<none>" : filename);

   filename = ExtractFilename(@"C:\temp\delegate.txt"); 
   Console.WriteLine("{0}", String.IsNullOrEmpty(filename) ? "<none>" : filename);

   filename = ExtractFilename("delegate.txt");   
   Console.WriteLine("{0}", String.IsNullOrEmpty(filename) ? "<none>" : filename);

   filename = ExtractFilename(@"C:\temp\notafile.txt");
   Console.WriteLine("{0}", String.IsNullOrEmpty(filename) ? "<none>" : filename);
  }

  public static string ExtractFilename(string filepath)
  {
   // If path ends with a "\", it's a path only so return String.Empty.
   if (filepath.Trim().EndsWith(@"\"))
     return String.Empty;

   // Determine where last backslash is.
   int position = filepath.LastIndexOf('\\');
   // If there is no backslash, assume that this is a filename.
   if (position == -1)
   {
     // Determine whether file exists in the current directory.
     if (File.Exists(Environment.CurrentDirectory + Path.DirectorySeparatorChar + filepath)) 
      return filepath;
     else
      return String.Empty;
   }
   else
   {
     // Determine whether file exists using filepath.
     if (File.Exists(filepath))
      // Return filename without file path.
      return filepath.Substring(position + 1);
     else
      return String.Empty;
   }
  }
}

Evrensel Windows Platformu
8 sonrasında kullanılabilir
.NET Framework
1.1 sonrasında kullanılabilir
Taşınabilir Sınıf Kitaplığı
Destekleyen: taşınabilir .NET platformları
Silverlight
2.0 sonrasında kullanılabilir
Windows Phone Silverlight
7.0 sonrasında kullanılabilir
Windows Phone
8.1 sonrasında kullanılabilir
Başa dön
Show: