Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

TextWriter.Write Yöntemi (Boolean)

 

Metin gösterimini Yazar bir Boolean değeri metin dizesi veya akış.

Ad alanı:   System.IO
Derleme:  mscorlib (mscorlib.dll içinde)

public virtual void Write(
	bool value
)

Parametreler

value
Type: System.Boolean

Boolean Yazılacak değer.

Exception Condition
ObjectDisposedException

TextWriter Kapalı.

IOException

G/ç hatası oluşur.

Belirtilen değerinin metin gösterimini çağırarak üretilen Boolean.ToString yöntemi.

Bu yöntem ya da çıkartır Boolean.TrueString veya Boolean.FalseString.

Ortak g/ç görevleri listesi için bkz: Ortak g-O görevler.

Evrensel Windows Platformu
8 sonrasında kullanılabilir
.NET Framework
1.1 sonrasında kullanılabilir
Taşınabilir Sınıf Kitaplığı
Destekleyen: taşınabilir .NET platformları
Silverlight
2.0 sonrasında kullanılabilir
Windows Phone Silverlight
7.0 sonrasında kullanılabilir
Windows Phone
8.1 sonrasında kullanılabilir
Başa dön
Show: