Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ContentLocator Constructor

Initializes a new instance of the ContentLocator class.

Namespace:  System.Windows.Annotations
Assembly:  PresentationFramework (in PresentationFramework.dll)

public ContentLocator()

.NET Framework

Supported in: 4.6, 4.5, 4, 3.5, 3.0

.NET Framework Client Profile

Supported in: 4, 3.5 SP1
Visa:
© 2015 Microsoft