Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
ContentLocator Constructor
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ContentLocator Constructor

Initializes a new instance of the ContentLocator class.

Namespace:  System.Windows.Annotations
Assembly:  PresentationFramework (in PresentationFramework.dll)

public ContentLocator()

.NET Framework

Supported in: 4.6, 4.5, 4, 3.5, 3.0

.NET Framework Client Profile

Supported in: 4, 3.5 SP1
Visa:
© 2015 Microsoft