SetEntitySetPageSize Method
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataServiceConfiguration.SetEntitySetPageSize Method

Sets the maximum page size for an entity set resource.

Namespace:  System.Data.Services
Assembly:  Microsoft.Data.Services (in Microsoft.Data.Services.dll)

public void SetEntitySetPageSize(
	string name,
	int size
)

Parameters

name
Type: System.String
The name of entity set resource for which to set the page size.
size
Type: System.Int32
The page size for the entity set resource that is specified in name.

When you specify a value of '*' for the name parameter, the page size value is set for all entity sets that do not have the page size explicitly set.

Visa:
© 2016 Microsoft