Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
MSDN Library
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudPageBlob Constructor (CloudBlob)

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Initializes a new instance of the CloudPageBlob class based on an existing CloudBlob object.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Användning
Dim cloudBlob As CloudBlob

Dim instance As New CloudPageBlob(cloudBlob)

public CloudPageBlob (
	CloudBlob cloudBlob
)

Parameters

cloudBlob

Type: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.CloudBlob

An object of type CloudBlob.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Reference

CloudPageBlob Class
CloudPageBlob Members
Microsoft.WindowsAzure.StorageClient Namespace

Visa:
© 2015 Microsoft