Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TableOperation Members

Updated: May 15, 2014

Represents a single table operation.

The following tables list the members exposed by the TableOperation type.

(see also Protected Methods)
 NameDescription
public methodstaticDeleteCreates a new table operation that deletes the given entity from a table.
public methodEquals  (Inherited from Object)
public methodGetHashCode  (Inherited from Object)
public methodGetType  (Inherited from Object)
public methodstaticInsertOverloaded.  
public methodstaticInsertOrMergeCreates a new table operation that inserts the given entity into a table if the entity does not exist; if the entity does exist then its contents are merged with the provided entity.
public methodstaticInsertOrReplaceCreates a new table operation that inserts the given entity into a table if the entity does not exist; if the entity does exist then its contents are replaced with the provided entity.
public methodstaticMergeCreates a new table operation that merges the contents of the given entity with the existing entity in a table.
public methodstaticReplaceCreates a new table operation that replaces the contents of the given entity in a table.
public methodstaticRetrieveOverloaded.  
public methodToString  (Inherited from Object)
Top

  Name Description
protected method Finalize  (Inherited from Object)
protected method MemberwiseClone  (Inherited from Object)
Top

Visa:
© 2015 Microsoft