EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TableOperation.Replace Method (ITableEntity)

 

Updated: April 11, 2016

Creates a new table operation that replaces the contents of the given entity in a table.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public static TableOperation Replace(
	ITableEntity entity
)

Parameters

entity
Type: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.ITableEntity

The ITableEntity object to be replaced.

Return to top
Visa: