EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TableEntity.WriteEntity Method

Updated: May 15, 2014

Name Description
TableEntity.WriteEntity (OperationContext) Serializes the IDictionary of property names mapped to EntityProperty data values from this TableEntity instance.
TableEntity.WriteEntity (SerializationInfo, StreamingContext) Serializes the entity using the specified serialization information.

Visa: