EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TableEntity Constructor

 

Updated: April 11, 2016

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodTableEntity()

Initializes a new instance of the TableEntity class.

System_CAPS_pubmethodTableEntity(String, String)

Initializes a new instance of the TableEntity class with the specified partition key and row key.

Return to top
Visa: