Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TableEntity Class

Updated: May 15, 2014

Represents the base object type for a table entity in the Table service.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public class TableEntity : ITableEntity

TableEntity provides a base implementation for the ITableEntity interface that provides ReadEntity and WriteEntity methods that by default serialize and deserialize all properties via reflection. A table entity class may extend this class and override the ReadEntity and WriteEntity methods to provide customized or better performing serialization logic.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Visa:
© 2015 Microsoft