Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TableErrorCodeStrings Class

Updated: May 15, 2014

Provides error code strings that are specific to the Windows Azure Table service.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.Protocol
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public static class TableErrorCodeStrings

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.Protocol.TableErrorCodeStrings

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Visa:
© 2015 Microsoft