EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DynamicTableEntity Properties

 

Updated: December 20, 2016

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyETag

Gets or sets the entity's current ETag.

System_CAPS_pubpropertyItem[String]

Gets or sets the entity's property, given the name of the property.

System_CAPS_pubpropertyPartitionKey

Gets or sets the entity's partition key.

System_CAPS_pubpropertyProperties

Gets or sets the properties in the table entity, indexed by property name.

System_CAPS_pubpropertyRowKey

Gets or sets the entity's row key.

System_CAPS_pubpropertyTimestamp

Gets or sets the entity's timestamp.

Return to top
Visa: