EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudTable.BeginExecuteBatch Method

 

Updated: February 24, 2017

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodBeginExecuteBatch(TableBatchOperation, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to execute a batch of operations on a table.

System_CAPS_pubmethodBeginExecuteBatch(TableBatchOperation, TableRequestOptions, OperationContext, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to execute a batch of operations on a table.

Return to top
Visa: