RequestInformation Property
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

StorageException.RequestInformation Property

 

Updated: April 11, 2016

Gets the RequestResult object for this StorageException object.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public RequestResult RequestInformation { get; private set; }

Property Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.Storage.RequestResult

The RequestResult object for this StorageException object.

Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft