Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

IRetryPolicy Interface

Updated: May 15, 2014

Represents a retry policy.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.RetryPolicies
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public interface IRetryPolicy

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Visa:
© 2015 Microsoft