Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DeleteSnapshotsOption Enumeration

Updated: May 15, 2014

The set of options describing delete operation.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public enum DeleteSnapshotsOption

Member nameDescription
DeleteSnapshotsOnlyDelete the blob's snapshots only.
IncludeSnapshotsDelete the blob and its snapshots.
NoneDelete the blob only. If the blob has snapshots, this option will result in an error from the service.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Visa:
© 2015 Microsoft