Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudBlockBlob.SetMetadata Method

Updated: May 15, 2014

Updates the blob's metadata.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

[DoesServiceRequestAttribute] 
public void SetMetadata (
	[OptionalAttribute] AccessCondition accessCondition,
	[OptionalAttribute] BlobRequestOptions options,
	[OptionalAttribute] OperationContext operationContext
)

Parameters

accessCondition

An AccessCondition object that represents the condition that must be met in order for the request to proceed. If null, no condition is used.

options

A BlobRequestOptions object that specifies additional options for the request. If null, default options are applied to the request.

operationContext

An OperationContext object that represents the context for the current operation.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Visa:
© 2015 Microsoft