MSDN Library
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudBlockBlob.EndAcquireLease Method (IAsyncResult)

 

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public string EndAcquireLease(
	IAsyncResult asyncResult
)

Parameters

asyncResult
Type: System.IAsyncResult

Return Value

Type: System.String

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft