Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudBlockBlob.DownloadRangeToStreamAsync Method

Updated: May 15, 2014

Name Description
CloudBlockBlob.DownloadRangeToStreamAsync (Stream, Nullable, Nullable) Initiates an asynchronous operation to download a range of bytes from a blob to a stream.
CloudBlockBlob.DownloadRangeToStreamAsync (Stream, Nullable, Nullable, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext) Initiates an asynchronous operation to download a range of bytes from a blob to a stream.
CloudBlockBlob.DownloadRangeToStreamAsync (Stream, Nullable, Nullable, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext, CancellationToken) Initiates an asynchronous operation to download a range of bytes from a blob to a stream.
CloudBlockBlob.DownloadRangeToStreamAsync (Stream, Nullable, Nullable, CancellationToken) Initiates an asynchronous operation to download a range of bytes from a blob to a stream.

Visa:
© 2015 Microsoft