Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
BeginRenewLease Method
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudBlockBlob.BeginRenewLease Method

 

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodBeginRenewLease(AccessCondition, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to renew a lease on this blob. (Inherited from CloudBlob.)

System_CAPS_pubmethodBeginRenewLease(AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to renew a lease on this blob. (Inherited from CloudBlob.)

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft