BeginDownloadBlockList Method
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudBlockBlob.BeginDownloadBlockList Method

 

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodBeginDownloadBlockList(AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to return an enumerable collection of the blob's blocks, using the specified block list filter.

System_CAPS_pubmethodBeginDownloadBlockList(BlockListingFilter, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to return an enumerable collection of the blob's blocks, using the specified block list filter.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft