Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudBlockBlob.BeginDownloadBlockList Method

Updated: May 15, 2014

Name Description
CloudBlockBlob.BeginDownloadBlockList (BlockListingFilter, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext, AsyncCallback, Object) Begins an asynchronous operation to return an enumerable collection of the blob's blocks, using the specified block list filter.
CloudBlockBlob.BeginDownloadBlockList (AsyncCallback, Object) Begins an asynchronous operation to return an enumerable collection of the blob's blocks, using the specified block list filter.

Visa:
© 2015 Microsoft