EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudBlobContainer.Create Method

 

Updated: September 27, 2016

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodCreate(BlobContainerPublicAccessType, BlobRequestOptions, OperationContext)

Creates the container and specifies the level of access to the container's data.

System_CAPS_pubmethodCreate(BlobRequestOptions, OperationContext)

Creates the container.

Return to top
Visa: