Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

RoleEnvironment.RequestRecycle Method

Updated: December 6, 2013

Requests that the current role instance be stopped and restarted.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public static void RequestRecycle ()

Exception typeCondition
RoleEnvironmentException

The role instance could not be stopped and restarted.

When the RequestRecycle method is called, the load balancer takes the role instance out of the rotation and the normal shutdown cycle is initiated. New requests are not routed to the role instance while it is restarting.

Windows Azure raises the Stopping event and calls the OnStop method where you can run the necessary code to prepare the role instance to be recycled.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft