EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

RoleEnvironment.IsEmulated Property

 

Indicates whether the role instance is running in the Microsoft Azure compute emulator.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public static bool IsEmulated { get; }

Property Value

Type: System.Boolean

Type: System.Boolean

true, if the role instance is running in the compute emulator; otherwise, false.

Return to top
Visa: