Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

NotificationHub Constructor

Updated: August 8, 2013

Initializes a new instance of the NotificationHub class.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.Messaging
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed.dll)

public NotificationHub(
	string notificationHubPath,
	string connectionString
)

Parameters

notificationHubPath
Type: System.String
The notification hub path.
connectionString
Type: System.String
The connection string.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft