EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

NotificationHub Constructor (String, String)

 

Initializes a new instance of the NotificationHub class.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Messaging
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed.dll)

public NotificationHub(
	string notificationHubPath,
	string connectionString
)

Parameters

notificationHubPath
Type: System.String

The notification hub path.

connectionString
Type: System.String

The connection string.

Return to top
Visa: