Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TaskHistoricalEvent Class

Updated: December 11, 2012

Represents a task history event

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.TaskHistoricalEvent

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public class TaskHistoricalEvent

The TaskHistoricalEvent type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodTaskHistoricalEventInitializes a new instance of the TaskHistoricalEvent class.
Top

  NameDescription
Public propertyCode Gets or sets the code.
Public propertyMessage Gets or sets the message.
Public propertyTimeStamp Gets or sets the time stamp.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Gruppinnehåll

Visa:
© 2015 Microsoft