Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MediaContextBase.Assets Property

Updated: December 4, 2013

Gets a collection to operate on Assets.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public abstract AssetBaseCollection Assets { get; }

Gruppinnehåll

Visa:
© 2015 Microsoft