Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
MSDN Library
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ITask Interface

Updated: December 21, 2012

Describes a task within a job in the system.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public interface ITask

The ITask type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyConfigurationGets or sets the task configuration.
Public propertyEncryptionKeyIdGets the encryption key identifier for the task.
Public propertyEncryptionSchemeGets the encryption scheme for the task.
Public propertyEncryptionVersionGets the task encryption version.
Public propertyEndTimeGets the end time of the task.
Public propertyErrorDetails Gets a collection of ErrorDetail objects describing the errors encountered during task execution.
Public propertyHistoricalEventsGets a collection of task events.
Public propertyIdGets the task identifier.
Public propertyInitializationVectorGets the initialization vector of this task.
Public propertyInputAssets Gets the collection of input assets for the task.
Public propertyMediaProcessorIdGets or sets the media processor identifier.
Public propertyNameGets or sets the name of this task.
Public propertyOptionsGets the task options.
Public propertyOutputAssets Gets the collection of output assets for the task.
Public propertyPerfMessageGets the perf message for this task.
Public propertyPriorityGets or sets the priority task.
Public propertyProgress Gets the percentage of completion of the task.
Public propertyRunningDurationGets the running duration of the task.
Public propertyStartTimeGets the task start time.
Public propertyStateGets the task state.
Public propertyTaskBodyGets or sets the task body.
Top

  NameDescription
Public methodGetClearConfiguration Gets the decrypted configuration data.
Top

Gruppinnehåll

Visa:
© 2015 Microsoft