Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

IngestManifestFileState Enumeration

Updated: December 20, 2012

Represents manifest asset file state

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public enum IngestManifestFileState

Member nameDescription
ErrorThere is an error in the ingest manifest file.

FinishedThe ingest manifest file is finished.

PendingThe ingest manifest file is pending.

Gruppinnehåll

Visa:
© 2015 Microsoft