MSDN Library
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

IAsset.AssetFiles Property

Updated: December 4, 2013

Gets a collection of files contained by the asset.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

AssetFileBaseCollection AssetFiles { get; }

Property Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.AssetFileBaseCollection
A collection of files contained by the Asset.

Gruppinnehåll

Visa:
© 2016 Microsoft