EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

EncryptionUtils Methods

Updated: December 21, 2012

The EncryptionUtils type exposes the following members.

  Name Description
Public method Static member CalculateChecksum Calculates the checksum.
Public method Static member DecryptSymmetricKey Decrypts the symmetric key.
Public method Static member EncryptSymmetricKey Encrypts the symmetric key.
Public method Static member EncryptSymmetricKeyData Encrypts the symmetric key data.
Public method Static member GetCertificateFromStore(String) Gets the certificate from store.
Public method Static member GetCertificateFromStore(String, StoreLocation) Gets the certificate from store.
Public method Static member GetKeyIdAsGuid Gets the key id as GUID.
Public method Static member GetKeyIdentifierAsString Gets the key identifier as string.
Public method Static member SaveCertificateToStore Saves the certificate to store.
Top

Gruppinnehåll

Visa: