Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BlobTransferClient Class

Updated: December 4, 2013

Represents a client to operate on Windows Azure Blobs.

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.BlobTransferClient

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public class BlobTransferClient

The BlobTransferClient type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodBlobTransferClientInitializes a new instance of the BlobTransferClient class.
Top

  NameDescription
Public propertyNumberOfConcurrentTransfers Gets or sets the number of concurrent blob transfers allowed.
Public propertyParallelTransferThreadCount Gets or sets the number of threads to use to for each blob transfer.
Top

  NameDescription
Public methodDownloadBlob(Uri, String, FileEncryption, UInt64, CancellationToken, IRetryPolicy)Downloads the specified blob to the specified location.
Public methodDownloadBlob(Uri, String, FileEncryption, UInt64, CloudBlobClient, CancellationToken, IRetryPolicy)Downloads the specified blob to the specified location.
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Protected methodOnTaskProgressChanged Occurrs when the progress of a blob transfer operation changes.
Public methodToString (Inherited from Object.)
Public methodUploadBlob(Uri, String, String, FileEncryption, CancellationToken, IRetryPolicy)Uploads a file to a blob storage.
Public methodUploadBlob(Uri, String, FileEncryption, CancellationToken, CloudBlobClient, IRetryPolicy, String, String)Uploads a file to a blob storage.
Top

  NameDescription
Public eventTransferCompleted Occurs when upload/download operation has been completed or cancelled.
Public eventTransferProgressChanged Occurs when file transfer progress changed.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Gruppinnehåll

Visa:
© 2015 Microsoft